in intarziere fata de viata

23 aprilie 2007
Prezen?? comun? – René Char
 
E?ti gr?bit s? scrii,
Ca ?i cum ai fi în întârziere fa?? de via??.
Dac? e a?a, intr? în cortegiul surselor tale.
Gr?be?te-te.
Gr?be?te-te s?-?i transmi?i
Partea de minunat, de r?zvr?tire de binefacere .
De fapt e?ti chiar în întârziere fa?? de via??,
Via?a inexprimabil?,
Singura, la urma urmelor, cu care accep?i s? te une?ti
Aceea care zilnic î?i e refuzat? de fiin?e ?i de lucruri,
Din care cape?i cu atâta greu, ici colo, câteva fragmente desc?rnate
La cap?tul unor necru??toare lupte.
În afara ei, totul nu e decât agonie supus?, sfâr?it grosolan.
Dac? întâlne?ti moartea pe când trude?ti, prime?te-o precum ceafa asudat? g?se?te bun? batista stearp?,
Înclinându-te.

Dac? vrei s? râzi
Ofer?-?i supunerea
Dar niciodat? armele.
Ai fost creat pentru momente pu?in obi?nuite.
Modific?-te, pieri f?r? regret
În voia rigoarei suave.
Bucat? cu bucat? lichidarea lumii se continu?
Neîntrerupt
Neab?tut

F? s? roiasc? pulberea
Nimeni n-o s? v? dest?inuie unirea.

 
„Poeme alese”, Editura Tineretului, Bucure?ti, 1969

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X